Kontakt

KONTAKT:
Biuro Projektu Lidera:
Inspires sp. z o.o.
ul. Nałęczowska 18a/26u
20 – 701 Lublin
Tel. 796 822 263
(biuro dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)

Biuro Partnera:
Fundacja Aktywności Obywatelskiej
ul. Dolna 3-go Maja 6/3,
20-079 Lublin
Tel. 81 532 25 52