Oferowane wsparcie

Główne wsparcia zaplanowane w ramach projektu to:

  • Diagnozowanie Indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników/czek projektu – ścieżka reintegracji.
  • Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia optymizmu.
  • Poradnictwo specjalistyczne – w tym poradnictwo socjalne, poradnictwo psychologiczne, wsparcie specjalistyczne dla Osoby Niepełnosprawnej.
  • Pośrednictwo pracy.
  • Szkolenie komputerowe.
  • Szkolenia zawodowe: pracownik administracyjno – biurowy, opiekun/ka dziecka/ os. starszej, sprzedawca.
  • Staże 3 miesięczne – dla 68 osób.

W ramach projektu zapewniamy:
Stypendia stażowe,  stypendia po szkoleniu komputerowym jak i zawodowym, zwroty kosztów dojazdu, poczęstunek, obiady, materiały dydaktyczne   i szkoleniowe, dostosowanie projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.